19 aug. 2011

„CONCURS DE SOLUȚII URBANISTICE PENTRU AMENAJAREA FALEZEI MUREȘULUI PE TOATĂ LUNGIMEA INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI ARAD” (2011)
Proiect: ing. peis. Andrei Condoroș, ing.peis. Alexandru Ciobotă, arh.Paul Cărăbaș, arh.Vladimir Obradovici
Tipul proiectului: Concurs de soluții
Faza de proiect: 1/1
Funcțiuni: Spațiu verde urban cu funcțiuni mixte
Amplasament: Configuraţia actuală a „Malul Mureşului„, traseul intravilan al râului cu zonele limitrofe care cândva formau albia majoră a acestuia.
Obiective: Revitalizarea, extinderea activităţilor din zona malurilor, integrarea acestora în structura urbană, pentru punerea în valoare şi a altor repere urbane, în vederea întăririi caracterului de marcă a oraşului pe care Mureşul şi Malurile Mureşului o  au.
Organizator: Primăria Municipiului Arad
Beneficiar: Municipiul Arad

Concept: Apa, un element primordial este simbolul vieții al regenerării și al purității. Se consideră că până și omul a fost plamădit din lut, adică apă și pământ, elemente care constituie parte din lumea însăși. În poveștile vechi, apa apare ca regeneratoare, dătătoare de energie, de viață, apa vie.  Cu toate acestea, nu trebuie desconsiderată puterea distrugătoare a apei, cărțile vorbind des despre potopul care va scufunda sub apele sale întreaga lume și în urma căruia puțini oameni vor rămâne.
Pornind de la aceste calități ale apei s-a conturat conceptual proiectul de față, râul Mureș devenind astfel un mijloc de comunicare, de legătură între comunități, un mod de a da viață sau un mod de a trăi. Și dacă mitologia descrie omul ca plămădit din apa și pământ, tocmai aceasta miniatură a universului va fi subiectul, încercând sa apropiem plămădirea de originea sa. Contextul de alăturare a celor două elemente cel primordial și omul este urbea  plăsmuirea vie a mâinilor și minții umane.

Întregul proces de regândire a malurilor Mureșului pe teritoriul Aradului se va contura astfel în jurul a cinci obiective, care vor reda râul Mureș  comunității Aradului.
- ACCESIBILITATE
- IDENTITATE
- ECOLOGIC
- ZONE INEDITE
- COMUNICARE


Accesibilitate: Se spune că încă din antichitate râul Mureș a constituit o importantă legătură între comunități, atât commercială cât și strategică. Legătura pe care acesta o făcea între anumite așezări riverane, era realizată, se pare,  înca  înaintea creării Drumului Mătăsii.   
La o scară mult mai mică, la cea a orașului Arad, Mureșul poate crea o legatură cu mai multe valențe, devenind astfel un important mijloc de comunicare .

Pe de-o parte se va crea legătura între natură și oraș, dându-i astfel Mureșului statutul de culoar verde al orașului, cu important rol ecologic. Se vor realiza astfel importante schimburi între oraș și natură cu rol principal ecologic.

Ne propunem să rezolvăm situatia actuală în care relația între oraș și apă e blocată de bariere (dig, lipsa de acces la apă, terenuri tenis, construcții greșit amplasate) dar și faptul că circulațiile pietonale sunt paralele cu apa fapt care frânge relația apă-oraș, cele două neântâlnindu-se decât la nivel vizual, adică superficial. Noi propunem o relație de continuitate între oraș și apă prin alei ce continuă circulațiile urbane ce debușeaza în zona Mureșului spre apă. Aceste circulații  depășesc toate barierele și ajung până pe apă unde apar diferite funcțiuni plutitoare care atrag oameni.

Pe de altă parte, acesta poate realiza legătura între om ca locuitor al orașului și natură, prin reconversia funcțională si programarea unor tipuri de activități care să facă ca omul sa fie permanent prezent în peisajul Mureșului. Legătura între comunitățile stituate pe cele două maluri se poate face atât prin activitățile culturale, relaxare sau sport dar și prin mijloace fizice precum construirea de poduri pietonale bine integrate în peisaj, facilitarea unui transport urban de mic gabarit, realizarea unei infrastructuri de circulație (pietonal, velo, pe apă) care să conecteze permanent locuitorii la apă. În zona centrala(zona parcurilor) se propune amenajarea de parcări paralele cu bordura pe intreaga lungime a străzii iar în zona cuprinsă între Podul Decebal (intrarea principala la Ștrandul Neptun)  și Podul Micalaca se propun parcări ecologice, cu plantații de protecție. Se mai propun zone mari de parcare prin realizarea de parcări sub terenurile de sport din zona Podului Decebal, folosirea parcărilor din zona Sălii Polivalente și a parcărilor de la Biserica Baptistă Maranata. Apropierea de apa va fi facilitată prin realizarea de construcții plutitoare cu diferite funcțiuni.. Aceste functiuni propuse pe apă și amenajarea zonei malurilor răspund nevoilor comunităților din apropiere, în zona de locuințe oamenii vor fi aduși pe apă prin oferirea de locuri de socializare și petrecere a timpului liber. În zonele  mai urbane (zona centrală) vor apărea funcțiuni care se adresează tuturor locuitorilor. Se propune ca zona ștrandului să fie reconfigurată, se vor amplasa funcțiuni comerciale pe apă, pavilioane închiriate de administrație pentru cafenele, galerii de artă, spații de distracție. Zona ștrandului va fi mai puțin dens construită, iar actualul parc va fi regândit. 

Totodată, Mureșul poate constitui si o legatură intre “oraș și oraș” prin tratarea unitară din punct de vedere urbanistic, architectural și peisagistic.Se pot observa pe maluri opuse diferite perioade istorice, structuri urbane, diferite abordări arhitecturale și de peisaj, diferite tipologii de comunități care vor fi interconectate. Culoarul verde, la scara regională leagă Aradul prin circulații ciclabile de așezările apropiate dar și de alte obiective importante pentru petrecerea timpului liber (pădurea Ceala, lacul cu nuferi la Bezdin, mănăstirea Bezdin, Trei Insule, pădurea Vladimirescu).
                  
Identitate: Ca element de identitate apa, a fost și este prezentă în peisajul Aradului, multe activități din trecut și din prezent fiind asociate cu râul Mureș. Chiar dacă în decursul timpului pe teritoriul Aradului s-au suprapus succesiv o multitudine de etape și de etnii (turci, maghiari, evrei, români, țigani) cu obiceiuri, cultură și moduri de viață diferite, râul Mureș le-a găzduit, hranit, sprijinit dezvoltarea ca mijloc de comunicare și comerț și le-a apărat după caz fiind permanent prezent în viața locuitorilor. Prin urmare, o separare a Mureșului de orașul Arad ar duce la pierderea identității locale construită prin straturi istorice si etnice succesive.

Pornind de la faptul că în trecut Aradul era un centru cultural, de ce să nu îi atribuim și acum cultura ca alt element de identitate. Râul Mureș, în acest sens poate constitui o importanta infrastructură culturală, mai ales în zona centrală unde se regăsește clădirea Palatului  Cultural, important pol cultural. În zona centrală infrastructura culturală se va  extinde, prin crearea de scene în aer liber sau mici piațete care se pot transforma în adevărați poli generatori de evenimente (organizate dar si spontane). Acestea vor fii spații statice de popas si socializare,  poziționate în puncte cheie  ce se raportează prin tematica la funcțiunile învecinate:
  1. Piațeta Alfa –va avea un  caracter social constituind un important loc de întâlnire al comunității zonei dens locuite.
  2. Piațeta Muzeului Industriei – deschide muzeul spre apă, poate găzdui expoziții în aer liber permanente sau cu caracter provizoriu .
  3. Piațeta Universității creaza o zonă deschisă pentru studenți unde se pot ține și cursuri in are liber.
  4.   Amfiteatrul pe apă este langa Palatul Culturii, poate găzdui spectacole și concerte în aer liber în rest fiind un amfiteatru deschis petrecerii timpului liber, transformandu-se într-o importantă zonă de socializare.
  5. Piațeta pasarelei Neptun va fi o piațetă în legătura cu Piața “Mică” din oraș aflată la capătul opus al pietonalului propus dar pregătește oarecum și intrarea în Ștrandul Neptun.
  6. Piațeta Sălii Polivalente va fi si un loc de unde se vor putea urmări concursurile de canotaj.
  7. Piațeta Micalaca va avea rol de “centru” al zonei cu un important rol social.
Mai mult, prin reconversia zonelor industriale din cartierele Alfa și Aradul Vechi cu păstrarea unor clădiri cu valoare arhitecturală și atribuirea unor funcțiuni culturale se poate extinde infrastructura culturală. Nu în cele din urmă Cetatea Aradului prezentă pe malul Mureșului reprezintă o uriașă infrastructură care poate găzdui evenimente culturale de amploare, acest obiectiv fiind bine conectat și integrat în oraș în cadrul proiectului de față.
Pe de altă parte, faptul ca pe malurile Mureșului, în zona centrală în special se află clădiri valoroase din punct de vedere arhitectual, istoric dar și cu puternic rol social și administrativ (Cetatea Aradului, Palatul Administrativ, Palatul Culturii, Palatul Justiției, Liceul Ioan Slavici, Vama Veche), demonstrează că Mureșul nu poate fi rupt din punct de vedere identitar de Arad.  
Un alt element de identitate al Aradului este sportul, fiind renumite cluburile de sport pe apa, velo și tenis. Astfel, malurile Mureșului pot gazdui importante evenimente sportive transformându-se într-o amplă  infrastructura sportivă fără a modifica însă structura de ansamblu și accesibilitatea malurilor.

Ecologic: Mureșul este un important coridor verde, malurile sale constituind un important habitat pentru floră și faună. Malurile cu vegetație spontană specifică zonelor umede constituie un culoar de circulație pentru pasări și mamifere iar apele Mureșului sunt ”casă” pentru  importante specii de pești și nu numai.
De asemenea, Mureșul ca un coridor verde va avea un rol în primenirea aerului în oraș, curenții de aer aducând aer curat și trimițănd afara aer încărcat cu noxe. Este de dorit ca acesată bretea verde sa fie extinsă prin “green fingers” care să pătrundă in interiorul orașului. Contextul ideal al Aradului este dat de faptul că la intrarea respectiv ieșirea Mureșuilui din Arad se află padurile Vladimirescu respective Ceala advărate resurse faunistice și de floră. Punctual, malurile cu vegetație abundenta pot fi considerate adevărate filtre pentru poluarea orașului dar și o oază de liniște în Arad.

Cu toată această zestre, este de dorit ca intervenția să minimizeze impactul negativ pe care orașul îl are asupra acestui culoar verde, să refacă coridorul verde acolo unde intervenția omului l-a întreupt prin construirea de adevărate bariere (poduri, autostrada, functiuni ample construite etc.), să propună o nouă abordare pentru malurile Mureșului mai bine integrată în peisaj si mai aproape de natură. Prin urmare materialele folosite vor fi preponderent naturale (lemn, piatră, nisip, zgură) iar arhitectura propusă va fi neinvazivă, preponderent reversibilă cu materiale care se pot refolosi. Un alt obiectiv al proiectului va fi acela de a lărgi patrimoniul verde prin efectuarea de plantații noi respectând în schimb caracterul local al speciilor de vegetație, urmărind compoziții de vegetație prezente de-a lungul malurilor, în padurile din vecinătate și în zonele umede aflate în apropierea Aradului. Sub nici o formă nu se vor mai introduce specii alohtone mai ales datorită faptului că Mureșul, în zona Aradului, face parte din Parcul Natural Lunca Mureșului, Sitt Natura 2000 Directivele Habitate și Păsări.

Se va promova folosirea de tehnologii innovative, cu rol în protecția și îmbunătățirea calității mediului. Pe lânga promovarea unor mijloace de circulație clasice nepoluante (velo, pietonal) se propune introducerea transportului urban pe apă cu bărci electrice alimentate cu energie solară, care se vor putea conecta pentru încărcare la fiecare stație.
Constructiv, traseele plutitoare vor cuprinde și insule artificiale, plutitoare plantate cu vegetație specifică zonelor umede de pe Mureș. La suprafață, aceste insule vor reprezenta un habitat ideal pentru păsări și animale mici iar rădăcinile lor vor realiza o filtrare a apei în zona de montare și vor fi un mediu ideal pentru fauna subacvatică.

Zone inedite: Mureșul, mai ales în zona Aradului reprezintă o succesiune de peisaje unice care vor trebui descoperite. Prin soluția abordată se încearcă redescoperirea unor zone inedite, abandonate  sau cu o accesibilitate greoaie.

O zonă importantă este Cetatea Veche a Aradului, o resursă uriașă a Aradului, izolată de oraș pe de o parte datorită funcțiunii militare pe care o are, pe de altă parte datorită conectivității proaste cu orașul. Peisajul prezent în zona Cetății este unic, zidurile fiind adevarate oaze verzi ale orașului care se continuă cu o fâneață de luncă până în malul apei unde apare vegetație specifică mlaștinii. Datorită valorii mari a acestui ansamblu architectural plasat în contextul inedit natural, propunerile vor fi neinvazive. Urmând organizarea veche a cetății se dorește instalarea unui eco-village cu o densitate redusă, care sa nu influențeze peisajul în ansamblu. Legătura orașului cu această zonă se va face prin construirea a trei poduri pietonale tratate unitar, racordate la un sistem de circulații fluid, realizat din materiale naturale. Constructiv podurile vor fi prevăzute cu turnuri de observație care vor deschide belvedere înspre oraș și cetate . Turnurile vor avea și un rol informativ și caracter educativ funcționând ca mici galerii expoziționale.

Plajele și insulele Mureșului rezultate în procesul de modificare a albiei sunt peisaje în continuă modificare, peisaje unice care vor surprinde permanent. În zonele acestea, se propun accese subtile care vor ramâne și dupa modificarea peisajului. Cu toate acestea, se dorește ca în aceste zone intervențiile construite să fie minime datorită caracterului natural și efemer al peisajului.

Zona industrială, cartierele Alfa- Centrul Vechi va păstra părți din arhitectura specifică, restul suprafețelor vor fi igenizate și se vor transforma în spații verzi. Întreaga suprafață din zona industrială, va fi parcelată în funcție de căile de acces importante și va fi dezvoltată programatic, prin transformarea zonelor verzi în zone construite, păstrând caracterul verde al zonei (un procent mare de spațiu verde) și va putea avea funcțiuni de învățământ, cultură, comerț și servicii. O parte din parcelele plantate nu iși vor modifica funcțiunea de spațiu verde. Odată cu încheierea unui ciclu funcțional pe o parcelă dată, aceasta va fi igenizată și replantată.

În zonele cu vegetație deasă de luncă vor fi decupate penetrații care vor asigura accesul la apă prin funcțiuni pe platforme plutitoare. Acestea vor fi surprinzătoare schimbând percepția asupra peisajului.

Comunicare: Toate zonele, accesele tipurile de circulații vor fi bine marcate și vor explica direcția și zonele care pot fi accesate din punctual respective fiind ușor de citit din orice parte a orașului. Fiecare stație pentru mijloacele de transport în comun din apropierea  malurilor va avea prevazut o zonă info despre proximitatea malurilor, timpul de acces cât și o hartă.