23 ian. 2011

“ALTE PUNCTE DE VEDERE” (2008)


Proiect: Asociatia Peisagistilor din Romania - AsoP
Autor: stud.peis. Andrei Condoros
Faza de proiect:  Concept
Tema: „ Amenajare scuar Parcul Copiilor"
Scop: Scopul concursului este gasirea solutiilor de amenajare cele mai bune pentru cele cinci suprafete propuse, astfel incat reamenajarea peisagistica sa sporeasca valoarea aspectelor sociale, educationale si de estetica urbana, intr-o zona in care spatiul verde este doar schitat.
Sponsor: Primaria Municipiului Timisoara, DTI – Dinamis Media Factory
Beneficiar: Primaria Timisoara

In contextul dezvoltarii urbane accentuate zonele verzi dobandesc o importanta tot mai mare, incercand sa indeplineasca nevoi legate de noile aspecte ale vietii citadine, de cerintele ecologice, de nevoia de biodiversitate, de stabilitate, de relaxare si miscare in aer liber, de cerinte estetice si etice.
Scopul proiectului este sa redefineasca zona verde urbana si sa o alinieze la standardele de protectie a mediului, de estetica specifica si sa promoveze folosirea resurselor alternative (materiale, energie solara, cinetica etc).
In cadrul acestui proiect Asociatia Peisagistilor din Romania-AsoP,  organizeaza “Concursul de idei”, al carui scop este sa implice si sa provoace studentii in peisagistica, membrii ai Asociatiei, sa vina cu solutii inovatoare, care sa fie un pas important atat pentru peisagistica din Romania cat si pentru viata din comunitatea care va profita de lucrarile de reamenajare peisagistica.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu