11 apr. 2011

REAMENAJAREA PARCULUI DIN LIVADA POȘTEI , BRAȘOV

Proiect: ing. peis. Andrei Condoroș, ing.peis. Arman Beldea
Design: ing. peis. Andrei Condoroș, ing.peis. Arman Beldea
Tipul proiectului: Concurs de idei
Faza de proiect: Faza 1
Functiune: spatiu verde urban
Amplasament: str. Livada Postei, Brașov.
Inițiator: Schaeffler România 
Organizator: Ordinul Arhitecţilor din România în parteneriat cu Filiala Braşov-Covasna-Harghita a Ordinului.
Beneficiar: Municipiul Brasov

Concept: În ideea includerii Parcului Livada Poștei într-un traseu turistic, amenajarea urmăreşte crearea unei scenografii de impact. Este vorba de rebrandingul spaţiului public tinând cont de istoria sa. Această legătură cu trecutul istoric al Brașovului a constituit însăși punctul de plecare în fundamentarea compoziției. Cea mai firească abordare este aceea a protejării şi evidenţierii spaţiului verde, a creerii unor locuri de interacțiune socială, intime, pentru vizitator şi rezident - în prezent slab conturate şi a minimizării efectului circulaţiei auto prin crearea unei bariere fonice.

Topografia  terenului nu a suferit modificări majore. Cele câteva intervenții s-au concentrat pe stabilizarea taluzului din imediata vecinătate a promenadei care se prezintă la momentul actual puternic erodat. Ca element de siguranță s-a optat pentru un brâu de protecție realizat din gabioane, care să consolideze baza taluzului și să stopeze posibilele torente rezultate în urma precipitațiilor abundente.  

Accese şi alei - Aleile parcului au fost punctual modificate ca materialitate și structura. A fost încurajată utilizarea infrastructurii de către toate categoriile de vârstă fără un efort prea mare. Accesul principal în parc, dinspre strada Șirul Livezii se va realiza prin intermediul unei piațete terasate. Piaţeta propusă are rolul de a reînvia  practicile sociale de altadată şi de a genera activităţi la nivel de comunitate. Pe timpul sărbătorilor religioase şi evenimentelor noi propuse acestea devin scene de viaţă urbană. Accesul dinspre latura de nord a parcului spre promenadă se realizează de-a lungul unei alei zigurate în terase deservit din loc în loc de puncte de belvedere și/sau obervatie (cub), un spațiu intim, ferit de condițiile climatice variate. De asemenea se recomandă continuarea aleilor din parc în masivul de pădure și facilitarea amenajărilor spre Turnul Alb, Turnul Negru, Bastionul Graft etc în partea de S/SV. Amenajările pentru circulaţia în parc vor ţine cont de topografia terenului.

Recreerea pasivă și activă în parc s-a urmărit prin definirea câtorva zone specifice cu o identitate puternică. Zona de joacă poartă amprenta istorică a zonei având ca element central de identitate ‘zidul de aparare’, zidul de incintă a cetății medievale al carei substrat istoric este relevat de numeroase documentații și însemnări. Acest ansamblu de ‘ziduri’ din structuri alcătuite din gabioane poat servi și ca obstacol în calea traficului auto având totodată si un rol de izolator fonic în dependență cu perdeaua de vegetație alaturată căii de circulație pietonale. Au fost pastrate doar cateva dintre piesele de mobilier sau ansambluri de joc anteriore. Zona de loisir aflată în proximitatea piațetei este alcatuită din corpuri mobile cu rol funcțional amplasat pe o platformă cu materialitate variată (nisip stabilizat, sort/pietris) accentuată de o bogată compoziție de plante lemnoase de talie medie și înaltă.  Platforma multifunctională asigură o multitudine de funcțiuni: jocuri pe asfalt, baie de soare, spectacole copii/serbări, concerte/fanfară etc. Mobilierul ergonomic, corpurile de iluminat multi unghiulare și pavilionul ce acoperă parțial platforma și asigură umbrirea sau protecția împotriva precipitaților conduce la crearea unor condiții de ședere și joacă optime.

 Singurele piese de mobilier  păstrate sunt cele amplasat de-a lungul aleii pietonale adiacente străzii Livada Poștei cât și elemente singulare din actualul mobilierul de joacă, restul elementelor fiind considerate neconforme cu noua soluție de amenajare. Noi elemente de mobilier au fost amplasate în funcție de tipologia zonelor nou create și funcțiunilor pe care acestea le deservesc. Panouri informative pot fii regăsite în locurile care asigură o vedere deosebită de ansamblu, poziționate totodată în armonie cu obiectivele de interes pe care le deservesc (centru, Tâmpa, Cetăţuia etc.) cu ajutorul câtorva informatii de interes/curiozitati expuse rezumativ. 

Soluţia de amenajare conţine instalaţii de iluminat, atât funcţional (convențional și hibrid) cât şi ambiental.  

Materiale utilizate în construcția sau definirea noilor elemente inserate (infrastructură, mobilier) au ținut cont de posibilitățile și resursele locale (lemn, nisip, pietriș/sort, piatră, metal) astfel încât extragerea, producerea și/sau prelucrarea, transportul acestora să fie facute cu un minim de investiție.  În același timp materialele utilizate au fost selectate din rândul celor mai rezistente în timp și la condiții de uzură astfel încât înlocuirea sau repararea lor să se facă la un interval de timp cât mai lung.
  
Vegetaţia actuală a fost în întregime păstrată și valorificată. Arborii existenţi, la rândul lor, sunt mărturii vii ale trecerii timpului, speciile care compun masivul străzii Livada Poștei sunt de mare valoare peisageră şi ecologică. Fiind specii cu coroane largi şi capacitate mare de reţinerea a prafului şi noxelor atmosferice, dar şi atenuare a zgomotului urban, conservarea exemplarelor existente s-a dovedit imperios necesară, iar pe timpul noptii  vor fii evidenţiaţi. Noile plantări au urmărit o  utilizare pragmatică și o folosință multiplă. Pe de-o parte s-a dorit crearea unei perdele de protecție și izolare împotriva poluării chimice și fonice, dat fiind nivelul ridicat al traficului auto înregistrat și a parametrilor rezultați, îngrijorători. Pe de altă parte s-a dorit o completare și diversificare a fondului verde actual cu specii care prezintă particularități diferite față de cele actuale. Conceptul de amenajare general este însăși susținut de modul în care s-a intervenit cu noile plantări, rezultând noi suprafețe de funcționalitate și estetică care capătă o notă modernistă în contrast cu fondul verde curent.

 Datorită factorilor edafici și climatic existenți nu se impune un sistem de irigare. Apele pluviale în exces de la suprafața terenului  vor fii stopate în calea scurgerii lor pe versant de un sistem de gabioane. De asemenea, masivele de vegetație arbustivă instalate pe întregul cuprins al parcului au rolul de a împiedica acumularea apelor meteorice în exces și eliminarea lor ulterior prin procesele fiziologice. Piațeta de acces în parc se bucură de un sistem de utilizare a apei sub formă de jeturi, practic mai ales în sezonul călduros. Două cișmele sunt de asemenea prezente în parc.

 O provocare lansată prin tema concursului a fost aceea de a propune o soluţie discretă a promova imaginea reprezentantului mediului economic ce promovează acest proiect, Schaeffler România. În acest sens ultima dintre terasele piațetei nou create culminează cu o structură metalică (corten) de întindere, care îmbracă și consolidează taluzul abrupt al terenului, pe suprafata căreia vor fii gravate scheme grafice și text care va dezvălui  istoria trecută și recentă a parcului, de asemenea o referinţă la tradiţia industrială a Braşovului și foarte important, despre promotorul concursului. Totodată, un element de identificare și identitate al Grupului Schaeffler în parc va putea fii regasit și la intrarea în parc, de forma unui element încastrat în paviment și care să nu condiționeze accesul  și traficul vizitatorilor în parc. Nu în ultimul rand, folosirea corpurilor de iluminat hibrid prevăzute cu panouri fotovoltaice și turbine eoliene,  întărindu-se astfel percepția oamenilor cu privire la noua abordare, în acord și grijă față de mediul natural înconjurător cât și implicarea directă a Grupului Schaeffler în producția de componente ale acestor sisteme.

 Parcul Livada Poștei se va prezenta în viitorul apropiat ca fiind un spațiu liber, neîngrădit, loc de comunicare și întâlniri la evenimente ocazionale.

ing.peis. Andrei Condoroș 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu